Türkçe
English

Duyurular

Kalite ve Çevre

PFIFFNER KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

Hedeflerimize ulaşmanın yanı sıra, şirketimizin tüm iş süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi yoluyla geliştirilmesi ve süreklilik arzetmesi gerektiği inancını taşıyoruz. Bu çerçevede çalışanlarımızın, iş süreçlerimizin ve makina ve ekipmanlarımızın gelişimine sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle ; taahütlerimiz çerçevesinde müşteri ve çevre beklentilerini tümüyle karşılamayı hedefleyen şirketimizin

 

Kalite ve Çevre Politikası ;

 • Ürün kalitemiz ve sürekli gelişen entellektüel sermayemizle müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve arttırmak,
 • Yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın sürekli eğitim ve bilinçli katılımı ile sürekli gelişimi sağlamak,
 • Tedarikçilerimizle birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmak,
 • Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,
 • Toplum ve çevreye saygılı olarak çalışmak,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Faaliyet alanımız gereği ön plana çıkan çevresel etkileri ve iş sağlığı-güvenliğine yönelik riskleri güvence altına almak,
 • Küresel kaynakları korumak ve enerji tasarrufunu gerçekleştirmek,
 • Atıkları azaltmak, geri kazanım yolu ile bertaraf edilmelerini sağlamak,
 • Paydaşlarımızı çevre ve iş sağlığı-güvenliği konusunda bilgilendirmek,
 • Tesislerimizi, konusundaki tüm yasal mevzuatın da ilerisindeki uygulamalarla işletmek,

Yeni yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri ve iş sağlığı-güvenliği risklerini dikkate almaktır.